Obchodní podmínky

Provozovatel Lékárny Viky se zásilkovým výdejem http://www.lekarnaviky.cz/ (dále jen „webová stránka“) JIVOS, s.r.o. se sídlem V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (dále jen „prodávající“).

1. Úvodní informace

1.1 Kontaktní údaje prodávajícího
Název: JIVOS, s.r.o.
Adresa: V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Telefon: + 420 257 913 169
E-mail: lucia.klimcakova@jivos.cz
Odborný zástupce: PharmDr. Vierka Jirásková
Kód lékárny: 51995660
Kód pracoviště: 59824000000
IČZ lékárny/OOVL: 59824000

1.2  Prodávající je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny a je držitelem registrace SÚKL pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

2.   Zásilkový výdej zdravotnických prostředků a poradenství

2.1 Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“), které nespadají pod § 46 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotních prostředcích.  Za součást zásilkového výdeje ZP se považuje nabízení ZP za účelem jejich zásilkového výdeje a přijímání objednávek na uskutečnění zásilkového výdeje ZP.

2.2 Prodávající poskytuje informační službu o zásilkovém výdeji, která je dostupná během otevírací doby lékárny:
(Po-Čt: 8:00 – 12:30 a 13:00 – 16:30, Pá: 8:00 – 12:30 a 13:00 – 16:00)

2.3 Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití ZP. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením lékaře či lékárníka.

2.4 Sídlo kamenné prodejny:
Lékárna Viky
Adresa: Weberova 7, 405 02 Děčín, Děčín
Telefon: 471 009 129
E-mail: lekarna.viki@centrum.cz
Odborný zástupce: PharmDr. Vierka Jirásková

3. Nabídka zdravotnických prostředků, cena a náklady spojené se zásilkovým prodejem

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. při osobním odběru v Lékárně Viky - v hotovosti 
  2. platba na dobírku v hotovosti: Česká Pošta

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží:

  1. osobní odběr v Lékárně Viky ZDARMA!
  2. Česká pošta: na dobírku cena 140 Kč s DPH. Při objednávce nad 1500,- Kč doprava zdarma

3.3 Při výdeji ZP oproti poukazu bude zboží zákazníkovi (pacientovi) dodáno následujícím způsobem:

  1. osobní odběr v Lékárně Viky ZDARMA!
  2. osobní odběr v místě předem dohodnutém zákazníkem a Lékárnou Viky – ZDARMA!

3.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající zajistí, aby zásilky byly odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky nebo aby byl objednatel informován o delší dodací lhůtě dříve, než si ZP závazně objedná.

4.2. Česká pošta doručí zásilku na uvedenou adresu. Pokud nebudete zastiženi, zásilka bude uložena na příslušné poště, kde si ji můžete vyzvednout v souladu s podmínkami České pošty.

4.3. Při zasílání ZP je výdejce (prodávající) povinen zajistit, aby byly ZP dodány způsobem, který zajistí jejich zachování jakosti a to i v případě, že zajistí přepravu smluvně u jiných osob (např. Česká pošta)

4.4. Z technických důvodů dodáváme balíky do 15 kg hmotnosti.

4.5. U přepravy zboží na dobírku zasíláme balík Českou poštou pouze na území České republiky!

5. Reklamace, vrácení zboží

5.1 Pokud objednavatel zjistí, že dodaný ZP je v poškozeném obalu, či dodaný ZP nefunguje správně dle návodu, má právo na bezplatné vrácení ZP a nárok na bezplatné dodání nového ZP. Poškozený ZP vrátí v původním obalu a s veškerým příslušenstvím a to buď tak, že ho přinese nebo pošle zpět prodávajícímu (vydávajícímu).

5.2 Při doručení zásilky si vždy řádně prohlédněte obal a při poškození zásilky vždy sepište s dopravcem protokol a zašlete poškozenou zásilku zpět.

5.3 Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

5.4. V případě oprávněné reklamace ZP je prodávající povinen nahradit kupujícímu náklady na zaslání ZP k reklamaci.

6. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady a servis

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu (objednávajícímu), že zboží při převzetí nemá vady.

6.2 V případě, že zboží nemá stanovené vlastnosti má kupující (objednávající) právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do odpovídajícího stavu, a to buď bezplatnou opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nového zboží má kupující (objednávající) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

6.3 Kupující (objednávající) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu (objednávajícímu).